Kongres hotelijera Hrvatske

Ključni izazov za hotelsku industriju u Hrvatskoj je nedostatak radne snage. Ove godine je izdato 42 hiljade radnih dozvola strancima u turizmu, što je oko 10 hiljada više nego prošle godine.

U vrlo složenoj i zahtevnoj situaciji, sa raznim velikim izazovima,  hotelijeri i kompletni turizam su uspešno odradili ovu godinu, u saradnji sa javnim sektorom i optimistični smo za dalje – rekao je na 25. kongresu hotelijera direktor Hrvatskog udruženja za turizam Veljko Ostojić. Istaknuto je da hotelijeri snažno podržavaju novi zakon o turizmu, očekujući da se reše mnoge dileme i problemi i na lokalnom i nacionalnom nivou, pre svega lošu strukturu smeštaja u turizmu, za koju se reklo da je najgora na Mediteranu.

Podeli na:

Pogledajte još:

Avionsko sedište 11A?

Zbog čega nikad ne treba da rezervišete sedište 11A u avionu? Ovo sedište eksperti za putovanje nikako ne preporučuju, a